החל מ
$7.00 USD
חודשי
KVM Storage 1000 (2 זמינים)
RAM 512 MB
Disk 1000 GB HDD
CPU 3 vCores
Bandwidth 6 TB per month
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Address
1 Gbit/s uplink
Location Atlanta, US
החל מ
$10.50 USD
חודשי
KVM Storage 1500 (1 זמינים)
RAM 512 MB
Disk 1500 GB HDD
CPU 4 vCores
Bandwidth 9 TB per month
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Address
1 Gbit/s uplink
Location Atlanta, US
החל מ
$14.00 USD
חודשי
KVM Storage 2000
RAM 512 MB
Disk 2000 GB HDD
CPU 4 vCores
Bandwidth 12 TB per month
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Address
1 Gbit/s uplink
Location Atlanta, US
החל מ
$25.00 USD
שנתי
KVM Storage 250
RAM 512 MB
Disk 250 GB HDD
CPU 2 vCores
Bandwidth 2 TB per month
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Address
1 Gbit/s uplink
Location Atlanta, US
החל מ
$5.00 USD
חודשי
KVM Storage 500 (3 זמינים)
RAM 512 MB
Disk 500 GB HDD
CPU 2 vCores
Bandwidth 3 TB per month
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Address
1 Gbit/s uplink
Location Atlanta, US
החל מ
$17.50 USD
חודשי
KVM Storage 2500
RAM 512 MB
Disk 2500 GB HDD
CPU 4 vCores
Bandwidth 15 TB per month
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Address
1 Gbit/s uplink
Location Atlanta, US