החל מ
$7.00 USD
חודשי
KVM-2G-30G-Special
2 GB RAM
30 GB NVMe powered storage
1 TB bandwidth @ 1 Gbit/sec
$7/month
החל מ
$24.00 USD
שנתי
KVM-1G-10G-Special
1 GB DDR4 RAM
10 GB NVMe powered storage
2 CPU Cores (Fair Share Allocation)
1 TB bandwidth @ 1 Gbit/sec
החל מ
$100.00 USD
שנתי
KVM-NVME-3072 (4 זמינים)
3 GB RAM

50 GB NVMe

4 TB bandwidth @ 1 Gbit/sec
החל מ
$5.00 USD
חודשי
KVM-NVME-2048 (1 זמינים)
2 GB RAM

20 GB NVMe

2 CPU Cores @ 3.4 Ghz

1 TB bandwidth @ 1 Gbit/sec
החל מ
$7.00 USD
חודשי
KVM NVMe 1
See website.
החל מ
$14.00 USD
חודשי
KVM NVMe 2
See website.
החל מ
$21.00 USD
חודשי
KVM NVMe 3
See website.
החל מ
$28.00 USD
חודשי
KVM NVMe 4
See website.