החל מ
$7.00 USD
חודשי
KVM-2G-30G-Special
2 GB RAM
30 GB NVMe powered storage
1 TB bandwidth @ 1 Gbit/sec
$7/month
החל מ
$24.00 USD
שנתי
KVM-1G-10G-Special
1 GB DDR4 RAM
10 GB NVMe powered storage
2 CPU Cores (Fair Share Allocation)
1 TB bandwidth @ 1 Gbit/sec
החל מ
$7.00 USD
חודשי
KVM NVMe 1 (1 זמינים)
1 GB RAM

30 GB SSD

1 TB B/W

1 IPv4

1 Gbit/sec uplink

החל מ
$14.00 USD
חודשי
KVM NVMe 2
2 GB RAM

60 GB SSD

1 TB B/W

1 IPv4

1 Gbit/sec uplink

החל מ
$21.00 USD
חודשי
KVM NVMe 3
3 GB RAM

90 GB SSD

2 TB B/W

1 IPv4

1 Gbit/sec uplink

החל מ
$28.00 USD
חודשי
KVM NVMe 4
4 GB RAM

120 GB SSD

2 TB B/W

1 IPv4

1 Gbit/sec uplink

החל מ
$15.00 USD
חודשי
KVM-4G-60G-Special
4 GB RAM

60 GB SSD

5 TB B/W

1 IPv4

1 Gbit/sec uplink